yrittäjäksi

Vapaus rulettaa

Yrittäjien mielestä ylivoimaisesti parasta yrittämisessä on siihen liittyvä vapaus. Testasimme asian kesäisellä kyselyllä, ja tulos osoittaa, että vapauden merkitys voittaa lukemattomat haasteet mennen tulleen. Yrittäjiähän jurppii loputon byrokratia ja työntekijöiden palkkaamisen hankaluus, mitkä myös syövät varsinaiselta yrittämiseltä aikaa.

Samalla kun valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat viime päivinä latoneet madonlukuja Suomen taloudesta pöytään, niin yrittäjät edelleen uskovat tulevaisuuteen ja ovat valmiita ehkä elämään vähän tiukemmalla vaikean ajan yli. Yrittäjien venymiskyky on huikeaa ja hyvä toimintamalli monistettavaksi muuhunkin työelämään. Malli lienee myös vapaasti käytettävissä vaikkapa yhteiskuntasopimuksesta neuvoteltaessa.

Kesäähän on vielä jäljellä, mutta aamuviileiden hiipiessä on mukava muistella kesän kohokohtia. SYT-kassa osallistui Porissa Suomi-Areena tapahtumaan ensimmäistä kertaa, ja tapahtuman vetovoima kyllä imee. Teimme Porissa jossain määrin viihteellistä katugallupia teemalla ”ovatko kaikki yrittäjät rikkaita kroisoksia”? Aluksi näytti siltä, että vastaajista 60 % puolsi väitettä, mutta tapahtuman edetessä enää 40 % oli sitä mieltä. Tosiasiassahan suurin osa yrittäjistä on aika tavanomaiseen työntekijäporukkaan verrattavissa, tosin yrittäjien keskimääräinen tulotaso jää palkansaajista. Varsinainen haaste on eläköitymisvaihe, kun eläkemaksut on pitänyt yrittäjäuran aikana maksaa itse, niin jos siinä vaiheessa on säästellyt, niin eläke saattaa jäädä aika pieneksi, jopa koko eläkkeelle siirtymistä pitää siitä johtuen siirtää.

Myös työttömyyteen tai yritystoiminnan yllättävään loppumiseen on varaudutta aika huonosti. Me SYT-kassassa olemme kontaktoineet kymmeniä tuhansia yrittäjiä tämän vuoden aikana ja muistuttaneet asiasta. Työttömyyskassan jäsenyys on simppeli keino turvata oma ja perheen talous siinä tilanteessa. Aiomme edelleen jatkaa kontaktointia, joten olkaahan kuulolla !

merja ja koira

Merja Jokinen,

kassanjohtaja,

SYT-kassa

Suurin osa pk-yrittäjistä luottaa tulevaisuuteen - pelkoa on kuitenkin ilmassa

Yrittäjien tulevaisuuden näkymät ovat positiivisia, silti noin 40 % vastaajista on enemmän tai vähemmän huolissaan nykytilanteesta.

Tämä selviää Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan SuomiAreenassa julkaistusta tutkimuksesta.

Investointihalut ovat hiipuneet

Tutkimuksen mukaan 66 % yrittäjistä kokee tilanteensa yrittäjänä juuri nyt joko erittäin tai melko positiivisena. Yrittäjien tulevaisuuden näkymät ovat myös valoisat, sillä 75 % yrittäjistä näkee tulevaisuuden erittäin tai melko positiivisena.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan johtaja Merja Jokisen mielestä tulos on suhteellisen hyvä.

– Yrittäjien tulevaisuuden usko on hieman parantunut kevään pk-yritysbarometrin tilanteesta, jolloin lähes joka kolmas pk-yrittäjä arvio suhdanteinen heikkenevän kuluvan vuoden aikana.

Tämä osoittaa yrittäjien sisukkaan ja työteliään asenteen. Toisaalta Suomi tarvitsee kasvuyrittäjiä, ja tätä ei tutkimuksen mukaan ihan riittävästi näy. Voimakasta kasvua hakee 8 % vastanneista. 45 % pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan, mutta 45 % ei sitten laisinkaan.

Jokisen mukaan työvoiman palkkaamisen pitäisi olla helpompaa, koska lähes kaikki uudet työpaikat syntyvät pk-sektorille.

– Kasvua pitäisi saada aikaiseksi, koska muuten eivät investoinnit käynnisty eivätkä yritykset lisää työvoimaa. Suomessa on yli 260 000 yritystä, joista noin 170 000 on yksinyrittäjiä. Mikäli yksinyrittäjistä puolet palkkaisia yhden työntekijän, toisi se helposti yli 80 000 uutta työpaikkaa, mainitsee Jokinen

Pelko sairastumisesta ja työttömyydestä huolestuttaa

Yrittäjien suurimmat tulevaisuuden huolenaiheet liittyvät sosiaaliturvan ympärille. 36 % vastaajista piti sairastumista eniten huolestuttavana asiana. Kolmasosa vastaajista piti velkaantumista ja konkurssia suurimpana uhkana.

Erityisen huolestuttavaa Jokisen mielestä on se, että yrittäjät ovat huonosti varautuneet sairastumiseen ja mahdolliseen työttömyyteen.

– Usein unohtuu, että yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL) vuosityötulo vaikuttaa tulevan eläkkeen suuruuden lisäksi kaikkiin Kelan maksamiin etuuksiin. YEL-vakuutuksen vuosityötulo vaikuttaa mm. yrittäjän sairaus-, äitiys- ja työttömyyspäivärahaan. Myös työttömyyskassan maksama ansiosidonnainen päiväraha on sidoksissa yrittäjän YEL-työtuloon.

Mitä suurempi yrittäjän työtulo on, sitä parempi hänen eläke- ja sosiaaliturvansa on. Työtulon mukaan määräytyvät myös yrittäjän eläkeyhtiölle maksamat vakuutusmaksut.

– Osa yrittäjistä voi ajatella säästävänsä vakuutusmaksuista ja pitää näin työtuloaan liian alhaisena. Se ei kuitenkaan kannata, sillä pieni työtulo kostautuu huonompana sosiaaliturvana ja eläkkeenä, Jokinen muistuttaa.

Vaikka tutkimuksen mukaan yrittäjät pitävät työttömyyttä melko suurena uhkakuvana, silti vain noin 13 % yrittäjistä kuuluu työttömyyskassaan kun taas palkansaajista noin 70 % kuuluu johonkin kassaan.

Työttömyyskassan jäsenyys on helppoa riskienhallintaa

Merja Jokisen mukaan suurin syy on yksinkertaisesti tietämättömyys kassan olemassaolosta vaikkakin yrittäjien työttömyyskassa on ollut toiminnassa jo 20 vuotta.

– Yrittäjät ovat optimistista porukkaa. Jos yrittäjällä menee hyvin niin silloin työttömyysturva-asiat eivät kiinnosta häntä laisinkaan. Kun taas työttömyys on jo näköpiirissä, yrittäjä liittyy kassaan siinä toivossa, että hän saa heti oikeuden ansiosidonnaiseen. Useimmiten liittyminen tapahtuu liian myöhään, sillä yrittäjän pitää olla kassan jäsen vähintään 15 kk saadakseen ansiosidonnaista päivärahaa.

–Työttömyyskassaan kuulumattomat, niin yrittäjät kuin palkansaajat, saavat Kelasta työttömyysajalta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea noin 550 € nettona kuukaudessa. Sen lisäksi voi mahdollisesti saada toimeentulotukea sekä esim. asumistukea. Eli toimeentulo on tällöin äärimmäisen niukkaa. Työttömyyskassan jäsenyys on ainoa tapa vaikuttaa mahdollisen työttömyyskorvauksen suuruuteen, mainitsee Jokinen.

- Olemme juuri kuulleet Microsoftin hurjat henkilökunnan vähennysuutiset. Samalla porukkaa innostetaan yrittäjyyteen, mihin aina liittyy riskinsä. SYT-kassan jäsenyys on tässäkin tilanteessa oiva mahdollisuus yrittäjyyden kokeiluun ilman pelkoa tippumisesta ansioturvan ulkopuolelle.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT-kassa) ja Innolink Research Oy teetti touko-kesäkuussa tutkimuksen yrittäjien tulevaisuuden näkymistä ja peloista Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erityisesti sitä, miten pitkään jatkunut matalasuhdanne vaikuttaa yrittäjien tulevaisuudenuskoon, mielenrauhaan ja miten yrittäjät ovat varautuneet sairastumiseen, työttömyyteen ja eläkkeeseen.

Tutkimus toteutettiin Internet-ja puhelinkyselynä ja siihen vastasi yhteensä 2216 yrittäjää.

 

Kassanjohtaja Merja Jokinen ja kansanedustaja Maria Tolppanen (ps) keskustelivat yrittäjän tulevaisuuden näkymistä ja peloista.

Kassanjohtaja Merja Jokinen ja kansanedustaja Maria Tolppanen (ps) keskustelivat yrittäjän tulevaisuuden näkymistä ja peloista.

 

Lue lisää: www.syt.fi

 

Yrittäjien työttömyys kasvussa - etuuksia maksettiin 30 % enemmän

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT-kassa) maksoi työttömyysetuuksia vuonna 2014 yli 12 milj. euroa eli noin 30 % enemmän kuin edellisvuonna, jolloin korvauksia maksettiin 9,2 milj. €. Koko vuoden aikana etuuksia maksettiin 1481 jäsenelle.

”Etuusmaksatuksen nousu oli oletettua suurempi”, totesi Raumalla 22.5.2015 pidetyssä SYT:n sääntömääräisessä kassan kokouksessa uudelleen puheenjohtajaksi valittu Talousjuristien lakimies ja osakas Juhani Hopsu.

Työttömyys osuu nimenomaan yksinyrittäjiin, ja Hopsu toikin esiin huoleen ja epäkohdan yksinyrittäjien toimeentulosta verrattuna palkansaajiin.

”Esimerkiksi parturi-kampaajien asema ja tulotaso on merkittävästi heikentynyt muutaman viime vuoden aikana, osaltaan arvonlisäveron korotuksen, mutta myös asiakaskunnan vähentymisen myötä”.

Yrittäjät ovat Hopsun mukaan heikommassa asemassa kuin palkansaajat, ja tähän SYT-kassa vaatii seuraavalta hallitukselta konkreettisia toimenpiteitä ja ratkaisuja.

”Yritystoimintaan liittyy aina riskejä, mutta pelko riskeistä ei saisi olla niin suuri, että se estää yritystoiminnan aloittamisen kokonaan. Myös työvoiman palkkaamisen pitäisi olla helpompaa, koska lähes kaikki uudet työpaikat syntyvät PK-sektorille. Tämän potentiaalin hyödyntäminen toisi nopeasti 100 000 uutta työpaikkaa”, Hopsu muistutti.

Etuusmaksatuksen kasvu perustui osittain kassan lisääntyneeseen jäsenmäärään, mutta myös työttömyysturvalakiin tehtyihin muutoksiin sekä heikentyneeseen taloustilanteeseen. Yrittäjän työttömyysturvaan on viime vuosina tehty huomattavia parannuksia, mutta yrittäjän asema on edelleen heikompi kuin palkansaajan.

Vain noin 12 % yrittäjistä kuuluu työttömyyskassaan

Kassan kokouksessa kiinnitettiin huomiota ja huolta siihen, kuinka pieni osa yrittäjistä on vakuuttanut itsensä työttömyyden varalta. SYT-kassaan liittyy jatkuvasti paljon uusia jäseniä, esimerkiksi alkuvuonna 2015 jo noin 2300 yrittäjää, mutta edelleen noin 300 000 yrittäjästä, perheenjäsenestä tai osa-omistajasta vain reilut 12 % on liittynyt työttömyyskassaan.

”Työttömyyskassan jäsenyys on ainoa tapa saada ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyden aikana”, totesi Hopsu.

Yrittäjien työttömyys on kuitenkin kassan jäsenten osalta maltillista verrattuna palkansaajien vastaaviin lukuihin.

”3-4 % kassan jäsenistä saa kuukausittain ansiopäivärahaa, mikä osoittaa selvästi, että yrittäjät pyrkivät kaikin keinoin jatkamaan yritystoimintaansa työttömyyden sijaan. Ehdot etuuden saamiselle eivät SYT-kassan mukaan saa olla niin tiukat, että se muodostuu esteeksi kassaan liittymiselle, vaan kassajäsenyyden tulisi olla yhtä luonteva asia kuin palkansaajien keskuudessa. SYT-kassan mukaan etenkin yritystoiminnassa työllistyvien perheenjäsenten asemaa tulisi edelleen parantaa ja varmistaa ansioturvaan saaminen entistä kattavammin”, Hopsu täsmensi.

 

Työttömyyskassan jäsenyys on ainoa tapa saada ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyden aikana

Työttömyyskassan jäsenyys on ainoa tapa saada ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyden aikana

 

Yrittäjät liittyvät joukolla työttömyyskassaan: SYT-kassaan lähes 6000 uutta jäsentä

Suomalaiset yrittäjät vakuuttavat itsensä yhä useammin työttömyyden varalta. Pelkästään Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan (SYT -kassa) liittyi viime vuonna ennätysmäärä uusia jäseniä eli 5923 jäsentä. Edellisvuonna SYT-kassaan liittyi lähes 5400 yrittäjää. SYT-kassan jäsenmäärä on kasvanut yli 2000 jäsenen nettokasvulla viime vuosien aikana, jäsenmäärän ollessa nykyisin lähes 27 000.

 -Yrittäjät ovat viime vuosien aikana huomanneet, että heilläkin on oikeus ja mahdollisuus lähes samantasoiseen työttömyysturvaan kuin palkansaajilla", sanoo SYT -kassan johtaja Merja Jokinen.

Jokisen mukaan pitkään jatkunut matalasuhdanne ja yrittäjän työttömyysturvaa parantaneet lakimuutokset ovat edesauttaneet jäsenmäärän kasvua.     

-Suomessa on kuitenkin laskutavasta riippuen yli 300 000 yrittäjää, koska yrittäjän perheenjäsenet ja osakeyhtiöiden osakkaat luetaan useimmiten työttömyysturvalain mukaisiksi yrittäjiksi. Suhde palkansaajien ja yrittäjien välillä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piriin kuulumisessa on huima. Palkansaajista noin 70 % prosenttia kuuluu johonkin työttömyyskassaan. Yrittäjistä vain noin 11 % on liittynyt työttömyyskassan jäseneksi, mainitsee Jokinen

Jokisen mukaan Suomessa on tuhansia yrittäjien perheenjäseniä, jotka on vakuutettu väärin.

-Moni perheyrityksestä palkkaa saava maksaa jäsenmaksuja palkansaajan tavoin palkansaajakassaan, mutta se järjestelmä ei tuo heille turvaa työttömyyden varalta. Puolison yrityksessä työskentelevä on työttömyysturvassa myös yrittäjä, eivätkä palkansaajien työttömyyskassat maksa ansiosidonnaista työttömyysturvaa yrittäjälle muuta kuin poikkeustapauksissa.

Päivärahan saajia 22 % enemmän

SYT-kassa maksoi viime vuonna päivärahoja 22 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Päivärahaa maksettiin vuoden aikana 1481 jäsenelle.

Ansiosidonnaista päivärahaa sai joulukuussa 864 jäsentä eli noin 3 % kassan jäsenistä kun vuotta aiemmin joulukuussa päivärahaa sai 667 jäsentä.

-Tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida, johtuuko lisääntynyt päivärahan saajien määrä yleisestä taloustilanteesta, yrittäjän työttömyysturvaa parantaneista lakimuutoksista vai kassan jäsenmäärän kasvusta. Yrittäjien työttömyys on pysynyt pitkään 3-4 %. Tämä osaltaan kertoo sen, että yrittäjät eivät helpolla luovuta vaikeiden aikojen koittaessa, täsmentää Jokinen.

 

Uskallatko yrittää ilman työttömyysturvaa? Työttömyyskassasta turvaa takaiskujen varalle

Monen yrittäjän elämänfilosofiassa työttömyys voi tuntua kaukaiselta ja osin mahdottomaltakin ajatukselta. Silti siihen kannattaa varautua, muistuttaa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT:n kassanjohtaja Merja Jokinen.

Pitkään jatkunut matalasuhdanne on saanut entistä useamman palkkatyössä olleen miettimään yrittäjän taivalta. Moni on sille myös suunnannut, mutta saattanut samalla unohtaa, että työttömyysturva on kohtuullisin kustannuksin myös yrittäjien ulottuvilla.

”Varsinkaan palkkatyöstä yrittäjäksi siirtyvän ei kannata purkaa työttömyyden varalle kerran kudottua turvaverkkoa. Kun kassajäsenyyttä vaihtaa kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta, säilyy myös työttömyysturva katkeamattomana”, opastaa SYT:n kassanjohtaja Merja Jokinen.

Yrittäjän ei kannata jäädä palkansaajakassan jäseneksi, koska palkansaajakassan jäsenyys ei kerrytä yrittäjän päivärahaoikeutta ja sen lisäksi jo ansaittu palkansaajan päivärahaoikeus päättyy, kun yritystoiminta on kestänyt yli 18 kuukautta.

Jos et ole ehtinyt liittyä heti, liity nyt, jotta katkos jää mahdollisimman lyhyeksi. Oikeutesi palkkatuloon perustuvaan päivärahaan säilyy enintään 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta ja oikeutesi yrittäjätuloon perustuvaan päivärahaan alkaa toimittuasi yrittäjänä SYT-kassan jäsenyysaikana vähintään 15 kuukautta, mainitsee Jokinen

Jos yrittäjä ilmoittaa YEL-tulonsa ihan minimiin, niin kyllä päivärahakin jää olemattomaksi”, SYT:n kassanjohtaja Merja Jokinen painottaa.

Jos yrittäjä ilmoittaa YEL-tulonsa ihan minimiin, niin kyllä päivärahakin jää olemattomaksi”, SYT:n kassanjohtaja Merja Jokinen painottaa.

 

YEL-työtulo on yrittäjän sosiaaliturva perusta

Yrittäjän sosiaaliturva on sidoksissa YEL-työtuloon, se ei ole pelkkä vanhuuseläkevakuutus. YEL-työtulon tasosta riippuvat niin sairaus- ja vanhenpain- kuin työttömyyspäivärahat. Tästä johtuen YEL-työtulo kannattaa mitoittaa realistiselle tasolle.

”YEL:n tärkeyttä saa uusille jäsenille jatkuvasti korostaa. Se on laskentaperuste jäsenmaksulle ja sitä kautta myös ansiosidonnaiselle päivärahalle. Jos yrittäjä ilmoittaa YEL-tulonsa työttömyysturvalain mukaiseen minimiin 8.520 €/v, niin kyllä päivärahakin jää olemattomaksi”.

”Ensi vuonna työttömyysturvaan oikeuttava minimivuosityötulo nousee vuonna 2013 säädetyn lakimuutoksen johdosta 12.326 euroon. Nyt kehottaisin kaikkia YEL-vakuutettuja yrittäjiä tarkistamaan ja nostamaan oman YEL-vakuutuksen vuosityötulotason vähintään 12.326 euroon”, selventää Jokinen.

Työttömyys voi yllättää monta tietä

Vaikka työttömyys voi tuntua yrittäjästä ensi kuulemalta kaukaiselta riskiltä, se voi osua kohdalle monestakin syytä.

Yrittäjyys voi loppua yrityksen tai oman osuuden myyntiin, yhtiön purkautumiseen, yritystoiminnan lopettamiseen, konkurssiin tai selvitystilaan. Joskus siihen pakottaa myös avioero. Nämäkin ovat riskejä, joista kassan jäsenyyttä miettiviä jaksetaan kerta toisensa jälkeen muistuttaa.

”Yrittäjä katsotaan työttömäksi, kun yritystoiminta on virallisesti päättynyt ja siitä on tehty asianmukaiset ilmoitukset eri rekistereihin ja eläkeyhtiöön. Nyt siihen onneksi riittää yritystoiminnan keskeyttämisilmoitus eli firman voi täydellisen lopettamisen sijasta jättää kaupparekisteriin ”, Jokinen kertoo.

Päivärahan maksaminen edellyttää TE-toimiston lausuntoa sekä vähintään 15 kuukauden (2014 18kk) säännöllistä yritystoimintaa ja kassan jäsenyyttä.

”Jos yrittäjällä ei ole ennustajan lahjoja, on SYT-kassaan kuuluminen helppo ja edullinen tapa henkilökohtaiseen riskien hallintaan. Jos ajatellaan palkansaajapuolta, siellä liittoon tai työttömyyskassaan kuuluminen on todella arkinen asia, eikä se ole sen kummallisempi juttu yrittäjäpuolellakaan, täsmentää Jokinen.

Yli 26 000 yrittäjää on jo liittynyt SYT-kassan jäseneksi - liity sinäkin www.syt.fi