alkava yrittäjä

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2014

Finanssivalvonta on vahvistanut työttömyyskassalain 19§:n 1 momentin nojalla Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan vuoden 2014 jäsenmaksuksi 2 % vakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 5 800 euron ylittävästä osasta 25 000 euron tuloon saakka, jonka ylittävästä tulosta jäsenmaksu on 1,5 %.

SYT-kassan alin jäsenmaksu on vahvistetun laskukaavan mukaisesti 1.1.2014 alkaen 8.520€ työtulolla 54,40 €/vuosi. Jäsenmaksun voi maksaa, joko yhdessä tai neljässä erässä. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen yrittäjän henkilökohtaisessa tuloverotuksessa. Lisätietoja www.syt.fi

Esimerkkejä työtulosta, jäsenmaksusta ja päivärahasta 1.1.2014.

Päiväraha maksetaan korotettuna alle 18-vuotiaiden lastenhuoltajille. Lapsikorotus yhdestä lapsesta on 5,27, kahdesta lapsesta 7,74 ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,98 euroa päivässä.

Työtulo Jäsenmaksu Päiväraha Päiväraha
€/vuosi €/vuosi €/arkipäivä €/kuukausi
8 520 54,4 32,66 702,19
10 000 84 34,88 749,92
11 000 104 37,15 798,73
12 000 124 38,89 836,14
14 000 164 42,38 911,17
15 000 184 44,13 948,80
17 000 224 47,61 1023,62
18 000 244 49,36 1061,24
20 000 284 52,85 1136,28
21 000 304 54,59 1173,69
22 000 324 56,34 1211,31
25 000 384 61,57 1323,76
28 000 429 66,8 1436,20
30 000 459 70,29 1511,24
32 500 496,5 74,65 1604,98
35 000 534 79,01 1698,72
40 000 609 87,73 1886,20
45 000 684 92,72 1993,48
50 000 759 96,6 2076,90
55 000 834 100,47 2160,11
60 000 909 104,35 2243,53
65 000 984 108,23 2326,95
70 000 1 059,00 112,1 2410,15
75 000 1 134,00 115,98 2493,57
80 000 1 209,00 119,85 2576,78
85 000 1 284,00 123,73 2660,20
90 000 1 359,00 127,61 2743,6

 

Yrittäjäkassan jäsenmaksut suhteessa palkansaajakassoihin

Yrittäjäkassan jäsenmaksut ovat korkeammat palkansaajakassoihin verrattuna, koska yrittäjän päivärahasta valtion osuus (n. 60 %) on peruspäivärahan (v.2014 32,66€) suuruinen, loppuosa eli kassan maksama omavastuuosa päivärahasta kerätään kassan jäsenmaksuilla.

Palkansaajapuolella valtio maksaa peruspäivärahan osuuden, palkansaajakassan maksama omavastuuosa päivärahasta on 5,5 %, ja muilta osin siitä vastaa työttömyysvakuutusrahasto eli TVR. Lisäksi palkansaajakassojen saamat hallintoavustukset ovat selvästi suurempia kuin yrittäjäkassojen.

Työttömyyskassojen valvontaviranomainen Finanssivalvonta edellyttää, että yrittäjäkassoilla pitäisi omavaraisuusaste olla vähintään 250 %, mikä tarkoittaa kahden ja puolenvuoden kulujen määrää (omavastuu korvauskuluista ja hallintokulut).

Yhä useampi yrittäjä liittyy työttömyyskassaan

Suomalaiset yrittäjät vakuuttavat itsensä yhä useammin työttömyyden varalta. Pelkästään Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan (SYT -kassa) on tämän vuoden aikana liittynyt ennätysmäärä uusia jäseniä eli yli 4500 jäsentä. Viime vuonna SYT-kassaan liittyi lähes 4700 yrittäjää.

"Yrittäjät ovat vähitellen huomanneet, että heilläkin on oikeus ja mahdollisuus lähes samantasoiseen työttömyysturvaan kuin palkansaajilla", sanoo SYT -kassan johtaja Merja Jokinen.

Jokisen mukaan pitkään jatkunut matalasuhdanne ja vuoden alussa voimaan tulleet yrittäjän työttömyysturvaa parantaneet lakimuutokset ovat edesauttaneet jäsenmäärän kasvua.

”Suomessa on kuitenkin laskutavasta riippuen yli 300 000 yrittäjää, koska yrittäjän perheenjäsenet ja osakeyhtiöiden osakkaat luetaan useimmiten työttömyysturvalain mukaisiksi yrittäjiksi. Suhde palkansaajien ja yrittäjien välillä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piriin kuulumisessa on huima.

Palkansaajista noin 70 % prosenttia kuuluu johonkin työttömyyskassaan. Yrittäjistä vain noin 12 % on liittynyt työttömyyskassan jäseneksi, mainitsee Jokinen

Päivärahan saajia 17 % enemmän

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Suomen työttömyysaste oli syyskuussa 7,6 %. SYT-kassa maksoi syyskuussa päivärahoja 17 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Ansiosidonnaista päivärahaa sai syyskuussa 639 jäsentä eli noin 2,75 % kassan jäsenistä.

”Tässä vaiheessa on vielä vaikea arvioida, johtuuko lisääntynyt päivärahan saajien määrä yleisestä taloustilanteesta, yrittäjän työttömyysturvaa parantaneista lakimuutoksista vai kassan jäsenmäärän kasvusta. Yrittäjien työttömyys on pysynyt pitkään 3-4 %. Tämä osaltaan kertoo sen, että yrittäjät eivät helpolla luovuta vaikeiden aikojen koittaessa”, päättää Jokinen.