Työttömyyspäiväraha nousee, jäsenmaksu laskee 2013

Eduskunta on vahvistanut 13.11.2012 lakimuutoksen, jonka myötä ansiopäivärahan perusosaan tehdään 1.1.2013 ylimääräinen 0,7 % korotus. Korotuksen arvioidaan vastaavan arvonlisäverokannan nousun vaikutusta elinkustannusindeksiin ja se on voimassa vuoden 2013 ajan. Kansaneläkeindeksin tarkistus nostaa perusosaa 2,8 %. Perusosa nousee siis yhteensä 3,5 %. Myös yrittäjän työttömyysetuudet nousivat saman verran. Peruspäivärahan korotus vaikuttaa suoraan ansioturvaan.

SYT-kassan maksama yrittäjäpäiväraha koostuu perusosasta, ansio-osasta ja mahdollisesta lapsi­korotuksesta. Perusosan suuruus vuonna 2013 on 32,46 euroa. Ansio-osan suuruus on 45 % päivä­palkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausitulo on yli 3408,30 euroa, ansio-osa on sen ylimenevältä osalta 20 %.

Työttömyyspäivärahan saajalle, jolla on huolettavana alle 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan päiväraha korotettuna lapsikorotuksella, jonka
suuruus yhdestä lapsesta on 5,24 euroa, kahdesta lapsesta yhteensä 7,69 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 9,92 €. Lain mukaan päivärahan suuruus lapsikorotuksineen saa olla enintään 90 % päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Kassan jäsenmaksu laskee 1.1.2013

SYT-kassan jäsenet pääsevät ensi vuonna pienemmällä työttömyyskassan maksulla. Alimmillaan työttömyyskassan jäsenmaksu on ensi vuoden alusta lähtien 46,24 euroa vuodessa. Keskimääräinen vuosimaksu on 241,40 euroa,
kun työtulo (YEL, TyEL tai MYEL) on 20 000 euroa vuodessa.

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa saadakseen yrittäjän tulisi vakuuttaa itsensä yrittäjäkassassa. Palkansaajakassat maksavat yrittäjille  ansiosidonnaista päivärahaa vain poikkeustapauksissa.

SYT-kassan vuosimaksun suuruus v. 2013 on 1,70 % työttömyysvakuutuksen perusteeksi valitun työtulon 5.800 euroa ylittäväs­tä osasta 25.000 euron työtuloon saakka ja sen ylimenevältä osalta 1,3 %. Jäsenmaksu on täysin vähennyskelpoinen henkilökohtaisessa verotuksessa.Jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta.

Yrittäjäkassan jäsenmaksut suhteessa palkansaajakassoihin

Yrittäjäkassan jäsenmaksut ovat korkeammat palkansaajakassoihin verrattuna, koska yrittäjän päivärahasta valtion osuus (n. 60 %) on peruspäivärahan (v.2013 32,46€) suuruinen, loppuosa eli kassan maksama omavastuuosa päivärahasta kerätään kassan jäsenmaksuilla.

Palkansaajapuolella valtio maksaa peruspäivärahan osuuden, palkansaajakassan maksama omavastuuosa päivärahasta on 5,5 %, ja muilta osin siitä vastaa työttömyysvakuutusrahasto eli TVR.

Työttömyyskassojen valvontaviranomainen Finanssivalvonta edellyttää, että yrittäjäkassoilla pitäisi omavaraisuusaste olla vähintään 250 %, mikä tarkoittaa kahden ja puolenvuoden kulujen määrää (omavastuu korvauskuluista ja hallintokulut). SYT-kassan omavaraisuusaste on tällä hetkellä 294 %.

 

Esimerkkejä työtulon vaikutuksesta päivärahaan ja jäsenmaksuun vuonna 2013.

Työtulo Jäsenmaksu €/vuosi  Päiväraha €/pv Päiväraha €/kk

8 520

46,24

32,46

697,89

10 000

71,4

34,88

749,92

12 000

105,4

38,78

833,84

14 000

139,4

42,27

908,84

15 000

156,4

44,02

946,34

16 000

173,4

45,76

983,84

18 000

207,4

49,25

1 058,84

20 000

241,4

52,74

1 133,84

22 000

275,4

56,23

1 208,84

25 000

326,4

61,46

1 321,34

28 000

365,4

66,69

1 433,84

30 000

391,4

70,18

1 508,84

32 500

423,9

74,54

1 602,59

35 000

456,4

78,9

1 696,34

40 000

521,4

87,62

1 883,84

45 000

586,4

92,37

1 985,91

50 000

651,4

96,24

2 069,25

60 000

781,4

104

2 235,91

70 000

911,4

111,75

2 402,58

80 000

1 041,40

119,5

2 569,25

85 000

1 106,40

123,38

2 652,58

90 000

1 171,40

127,25

2 735,91

 


Kirjoita vastaus

  • (ei julkaista)

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>