Yrittäjän työttömyysturva

Suomessa sekä palkansaajat että yrittäjät voivat kuulua työttömyyskassaan, joka maksaa työttömyyden aikana ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Jos työttömäksi jäänyt yrittäjä tai palkansaaja ei ole kassan jäsen, hän joutuu tyytymään Kelan maksamaan peruspäivärahaan tai tarveharkintaiseen työmarkkinatukeen. Vuonna 2012 sen suuruus on 31,36 €. Lisätietoa yrittäjän sosiaaliturvaopas Etapista http://www.yrittajat.fi/etappi

Pääsääntöisesti palkansaajat saavat ansiopäivärahan palkansaajakassasta ja yrittäjät yrittäjäkassasta. Kun palkansaaja aloittaa yrittäjänä, kannattaa kassanvaihto yrittäjäkassan puolelle tehdä heti kuukauden kuluessa. Näin säilyy parhaiten oikeus ansiopäivärahaan ilman katkoksia.

Yrittäjäpuolella oman toimialaliiton jäsenyys ei takaa työttömyysturvaa. Yrittäjän täytyy hakeutua itse työttömyyskassan jäseneksi saadakseen ansiosidonnaista päivärahaa.

Suomen Yrittäjät ja Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa ovat itsenäisiä toimijoita. Jäsenyydet kulkevat aina erikseen, vaikka osa kassan jäsenistä on Suomen Yrittäjien jäseniä.

Varsinkin palkansaajana aiemmin työskennelleen henkilön on syytä tarkistaa oma tilanteensa. Vakuutus pitää ottaa oikeasta kassasta, sillä lain mukaan yrittäjäksi katsottavalla henkilöllä ei ole valinnanvaraa työttömyysvakuutuksen suhteen.

Yrittäjän puoliso, joka työskentelee puolison omistamassa yrityksessä ja saa TyEL-palkkaa, katsotaan myös työttömyysturvan kannalta yrittäjäksi, vaikkei hän itse olisikaan omistajana yrityksessä. Myöhäinen siirtyminen yrittäjäkassaan voi aiheuttaa katkoksen työttömyysturvaan.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan (SYT-kassa) voi liittyä milloin tahansa. Myös pitempään yrittäjänä toiminut on tervetullut kassan jäseneksi. Jäsenyys alkaa, kun liittymislomake (sähköinen tai paperinen) saapuu SYT-kassaan.

Ansiopäivärahaan on oikeus yrittäjäkassan jäsenellä,  joka on ollut vakuutettunavähintään 18 kuukauden ajan ja joka on vakuutettuna ollessaan täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on toiminut 48 viime kuukauden ajan vähintään 18 kuukautta yrittäjänä siten, että yritystoiminta on ollut laajuudeltaan olennaista.

Laajuudeltaan olennaista yritystoimintaa on aika, jona yrittäjä on eläkevakuuttanut itsensä vähintään 8520 euron vuositulosta. Työssäoloehtoon luetaan vähintään neljä kuukautta kestäneet työskentelyjaksot. Kukin työskentelyjakso voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran.

Jokaisen yrittäjän kannattaa kuulua SYT-kassaan. Yritystoiminnan päättymiseen voivat johtaa monet ulkoiset tekijät, kuten kilpailutilanteen äkilliset muutokset, talouden alamäet, yrittäjän tapaturmat ja sairastumiset jne. Yrittäjä voi myös vapaaehtoisesti lopettaa yritystoiminnan.

Kaikissa tapauksissa kun yritystoiminta on todisteellisesti päättynyt, on yrittäjällä mahdollisuus hakea ansiopäivärahaa SYT-kassasta.

Yrittäjän jäädessä työttömäksi TE-toimisto (entinen Työvoimatoimisto) tutkii yrittäjyyden päättymisen tai keskeytymisen. TE -toimisto lähettää asiasta lausunnon siihen kassaan, jossa hakija on jäsenenä. Jos hakija ei kuulu kassaan, lähetetään lausunto Kelaan. Lausunto sitoo maksajaa eli kassa voi maksaa päivärahaa siitä päivästä alkaen, joka lausunnossa on mainittu.

Yrittäjällä on oikeus päivärahaan, kun hän

  • on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon ja
  • on lopettanut tai keskeyttänyt yritystoiminnan ja
    työvoimaviranomainen on todennut hänet oikeutetuksi etuuteen
  • Odotusajasta päättää aina paikallinen työvoimaviranomainen
    (TE-toimisto) eikä kassa.

Lisätietoja:  www.syt.fi

 

 

Kirjoita vastaus

  • (ei julkaista)

XHTML: Voit käyttää näitä tägejä: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>